ZADAJ PYTANIE
tel.: 75 646 02 22
jagniatkow@jagniatkow.org.pl
Aktualności

 


1.12.2020 r.

ROZENANIE RYNKU-ZAPYTANIE O CENĘ

W związku z realizacją projektu pn. Klub Malucha „Wleń” o numerze RPDS.08.04.01-02-0120/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego - konkursy horyzontalne, Fundacja Jagniątków zwraca się z prośbą o podanie oferty cenowej usługi -sprawowanie nadzoru merytorycznego nad Klubem Malucha „Wleń”

Treść zapytania wraz z formularzem oferty dostępna tutaj


.

 

 


Fundacja „Jagniątków” poszukuje osoby na stanowisko opiekunki do powstającego klubu dziecięcego
w Pilchowicach w gminie Wleń.

Osoba ubiegająca się o pracę powinna:

 • posiadać doświadczenie w pracy z małymi dziećmi i odpowiednie kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela, pedagoga  lub posiadać wykształcenie średnie oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 albo posiadać zaświadczenie o odbyciu 280-godzinnego szkolenia wraz z zajęciami praktycznymi
 • mieć serce do dzieci,
 • charakteryzować się  dojrzałością i odpowiedzialnością
 • być dyspozycyjna
 • posiadać książeczkę sanepidu,
 • współpracować z rodzicami

Zakres obowiązków:

 • kreatywna organizacja zajęć dla najmłodszych,
 • pomoc podopiecznym w codziennych czynnościach higienicznych, porządkowych i organizacyjnych,
 • dbanie o porządek w lokalu

Oferujemy:

 • umowę o pracę (od września 2021 r.),
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin
 • miłą atmosferę w miejscu pracy

CV + dokumenty potwierdzające doświadczenie należy przesyłać do 26.07.2021 r. na adres e-mail: aneta.cieplinska@jagniatkow.org.pl. Kontakt: Fundacja „Jagniątków”, ul. 1 Maja 27, lok.304, 58-500 Jelenia Góra, tel./fax. 75 64 60 222, kom: 69 999 30 47, www.jagniatkow.pl.


Fundacja „Jagniątków” poszukuje osoby na stanowisko opiekunki –pomocy wychowawcy do powstającego klubu dziecięcego w Pilchowicach w gminie Wleń.

Osoba ubiegająca się o pracę powinna:

 • posiadać doświadczenie w pracy z małymi dziećmi i odpowiednie kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela, pedagoga  lub posiadać wykształcenie średnie oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 albo posiadać zaświadczenie o odbyciu 280-godzinnego szkolenia wraz z zajęciami praktycznymi
 • mieć serce do dzieci,
 • charakteryzować się  dojrzałością i odpowiedzialnością
 • być dyspozycyjna
 • posiadać książeczkę sanepidu,
 • współpracować z rodzicami

Zakres obowiązków:

 • utrzymywanie czystości i porządku w przydzielonych pomieszczeniach zgodnie z wymogami higieny klubu dziecięcego
 • dbałość o prawidłowe odżywianie dzieci
 • podawanie posiłków dzieciom, pomoc przy karmieniu
 • wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych (przewijanie, mycie, wycieranie)
 • dezynfekcja m.in. nocników, zabawek, wykładziny
 • zmiana pościeli
 • pomaganie wychowawcy w nadzorowaniu dzieci podczas spacerów
 • zastępowanie wychowawcy podczas urlopu, zwolnienia lekarskiego

Oferujemy:

 • umowę o pracę (od września 2021 r.),
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin
 • miłą atmosferę w miejscu pracy

CV + dokumenty potwierdzające doświadczenie należy przesyłać do 26.07.2021 r. na adres e-mail: aneta.cieplinska@jagniatkow.org.pl. Kontakt: Fundacja „Jagniątków”, ul. 1 Maja 27, lok.304, 58-500 Jelenia Góra, tel./fax. 75 64 60 222, kom: 69 999 30 47, www.jagniatkow.pl.

 

Klub Malucha "Wleń".
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


 

Partnerzy
Fundacja Jagniątków 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl