ZADAJ PYTANIE
tel.: 75 646 02 22
jagniatkow@jagniatkow.org.pl
Dla młodzieży
Dla sektora
Inkubator dla firm
Przekaż 1%
Inkubator NGO w Jeleniej Górze

WSPARCIE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECI DO LAT 3
19.01.2021

UWAGA!

Wsparcie dla rodziców/opiekunów dzieci do lat 3 planujących podjąć pracę

Trwa nabór do projektu którego celem  jest zwiększenie zatrudnienia wśród 60 rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 poprzez utworzenie klubu dziecięcego w gminie Wleń i sfinansowanie  kosztów opieki nad dziećmi w obszarze województwa dolnośląskiego. Obecnie wsparcie w ramach projektu mogą otrzymać osoby bezrobotne i bierne zawodowo. W celu zgłoszenia się do projektu należy dosłać komplet dokumentów na adres podany w regulaminie.

Projekt skierowany jest do:

 - osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy, ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.-Kodeks pracy;

- osób pracujących opiekujących się dziećmi do lat 3 (brak wolnych miejsc),

- osób pracujących będących w czasie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, (brak wolnych miejsc)

- osób zamieszkujących na obszarze woj. dolnośląskiego,

- osób zainteresowanych powrotem do pracy.

Projekt KLUB MALUCHA "WLEŃ” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Rynek Pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest  zwiększenie zatrudnienia wśród 60 rodziców
i opiekunów dzieci do lat 3 poprzez utworzenie klubu dziecięcego w gminie Wleń i sfinansowanie  kosztów opieki nad dziećmi w obszarze województwa dolnośląskiego w okresie od 01.11.2020 r. do 31.12.2022 r.

 

W związku z pytaniami dotyczącymi zatrudnienia niani, otrzymaliśmy informację od pracowników ZUS, że nianią może być osoba otrzymująca świadczenie emerytalne. Osoby, które są na wcześniejszej emeryturze mogą otrzymać dodatowe wynagrodzenie do kwoty 3618,30 zł brutto. Wynagrodzenie od 3618,30 do 6719,70 powoduje częściowe obniżenie świadczenia emerytalnego, natomiast przekroczenie kwoty 6719,70 brutto powoduje całkowite wstrzymanie świadczeń emerytalnych. Osoby, które nabyły świadczenia emerytalne po 60 roku życia mogą mieć dodatkowy dochód bez limitu.

« powrót

Partnerzy
Fundacja Jagniątków 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl