ZADAJ PYTANIE
tel.: 75 646 02 22
jagniatkow@jagniatkow.org.pl
Dla młodzieży
Dla sektora
Inkubator dla firm
Przekaż 1%
Inkubator NGO w Jeleniej Górze

Wsparcie dla rodziców/opiekunów dzieci do lat 3
26.01.2021


 

Projekt KLUB MALUCHA "WLEŃ”

Projekt KLUB MALUCHA "WLEŃ” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnosląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Rynek Pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest  jest zwiększenie zatrudnienia wśród 60 rodziców
i opiekunów dzieci do lat 3 poprzez utworzenie klubu dziecięcego w gminie Wleń i sfinansowanie  kosztów opieki nad dziećmi w obszarze województwa dolnośląskiego w okresie 
od 01.11.2020 r. do 31.12.2022 r.

 

 

Projekt skierowany jest do:

W związku z pytaniami dotyczącymi zatrudnienia niani, otrzymaliśmy informację od pracowników ZUS, że nianią może być osoba otrzymująca świadczenie emerytalne. Osoby, które są na wcześniejszej emeryturze mogą otrzymać dodatowe wynagrodzenie do kwoty 3618,30 zł brutto. Wynagrodzenie od 3618,30 do 6719,70 powoduje częściowe obniżenie świadczenia emerytalnego, natomiast przekroczenie kwoty 6719,70 brutto powoduje całkowite wstrzymanie świadczeń emerytalnych. Osoby, które nabyły świadczenia emerytalne po 60 roku życia mogą mieć dodatkowy dochód bez limitu.

« powrót

Partnerzy
Fundacja Jagniątków 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl