ZADAJ PYTANIE
tel.: 75 646 02 22
jagniatkow@jagniatkow.org.pl
KIS Jelonek


„Klub Integracji Społecznej JELONEK”

 

1. Uczestnicy projektu:

72 osoby zamieszkałe na terenie powiatów jeleniogórskiego ziemskiego i grodzkiego

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej

2. Okres realizacji projektu

Projekt będzie realizowany do 31.08.2019

3. Działania

a) ścieżka aktywizacji społecznej

- trening umiejętności społecznych (40 godzin warsztatów stacjonarnych)

- trening umiejętności rodzinnych (40 godzin warsztatów stacjonarnych)

- poradnictwo psychologiczne prawne (średnio 15 godzin na uczestnika)

- grupy samopomocowe

b) ścieżka aktywizacji zawodowej

- kursy i szkolenia zawodowe

- staże zawodowe

- pośrednictwo pracy

c) zajęcia o charakterze środowiskowym

- pikniki integracyjne

- wsparcie animatora pracy socjalnej

- zajęcia wspierające wolontariat + sfinansowanie II inicjatyw grupy wolontariuszy – podopiecznych KIS

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy
Fundacja Jagniątków 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl