ZADAJ PYTANIE
tel.: 75 646 02 22
jagniatkow@jagniatkow.org.pl
Klub Malucha Wleń


DOKUMENTY

O PROJEKCIE


UWAGA!

Wsparcie dla rodziców/opiekunów dzieci do lat 3 planujących podjąć pracę

Trwa nabór do projektu którego celem  jest zwiększenie zatrudnienia wśród 60 rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 poprzez utworzenie klubu dziecięcego w gminie Wleń i sfinansowanie  kosztów opieki nad dziećmi w obszarze województwa dolnośląskiego. W celu zgłoszenia się do projektu należy dosłać komplet dokumentów na adres podany w regulaminie.

 

Projekt skierowany jest do:

 - osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy, ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.-Kodeks pracy;

- osób pracujących opiekujących się dziećmi do lat 3 (brak wolnych miejsc),

- osób pracujących będących w czasie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, (brak wolnych miejsc)

- osób zamieszkujących na obszarze woj. dolnośląskiego,

- osób zainteresowanych powrotem do pracy.

Projekt KLUB MALUCHA "WLEŃ” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Rynek Pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest  zwiększenie zatrudnienia wśród 60 rodziców
i opiekunów dzieci do lat 3 poprzez utworzenie klubu dziecięcego w gminie Wleń i sfinansowanie  kosztów opieki nad dziećmi w obszarze województwa dolnośląskiego w okresie od 01.11.2020 r. do 31.12.2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne znajdą Państwo w załadce dokumenty =>

Partnerzy
Fundacja Jagniątków 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl