KIS Jelonek

30.3.2023

1. Uczestnicy projektu:

72 osoby zamieszkałe na terenie powiatów jeleniogórskiego ziemskiego i grodzkiegozagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocjizatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej

2. Okres realizacji projektu Projekt będzie realizowany do 31.08.2019

3. Działania
a) ścieżka aktywizacji społecznej- trening umiejętności społecznych (40 godzin warsztatów stacjonarnych)- trening umiejętności rodzinnych (40 godzin warsztatów stacjonarnych)- poradnictwo psychologiczne prawne (średnio 15 godzin na uczestnika)- grupy samopomocowe
b) ścieżka aktywizacji zawodowej- kursy i szkolenia zawodowe- staże zawodowe- pośrednictwo pracy
c) zajęcia o charakterze środowiskowym- pikniki integracyjne- wsparcie animatora pracy socjalnej- zajęcia wspierające wolontariat + sfinansowanie II inicjatyw grupy wolontariuszy – podopiecznych KIS

Skontaktuj się z nami!
Jeżeli masz pytania, chcesz skorzystać z któregoś z naszych projektów lub potrzebujesz wsparcia. Napisz do nas.
Formularz kontaktowy
Przekaż 1,5% podatku.

Szanowni Państwo,
W związku z nadchodzącym okresem rozliczania zeznania podatkowego za 2022 r. prosimy o zwrócenie uwagi
na możliwość przekazania 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Fundacji "Jagniątków".

Partnerzy:

AriseHealth logoOE logo2020INC logoThe Paak logoToogether logoEphicient logo