Klub Malucha Wleń

30.3.2023

Wsparcie dla rodziców/opiekunów dzieci do lat 3 planujących podjąć pracę

Trwa nabór do projektu którego celem  jest zwiększenie zatrudnienia wśród 60 rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 poprzez utworzenie klubu dziecięcego w gminie Wleń i sfinansowanie  kosztów opieki nad dziećmi w obszarze województwa dolnośląskiego. W celu zgłoszenia się do projektu należy dosłać komplet dokumentów na adres podany w regulaminie.

Projekt skierowany jest do:
- osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy, ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.
-Kodeks pracy;
- osób pracujących opiekujących się dziećmi do lat 3 (brak wolnych miejsc),- osób pracujących będących w czasie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
– Kodeks pracy, (brak wolnych miejsc)- osób zamieszkujących na obszarze woj. dolnośląskiego,- osób zainteresowanych powrotem do pracy.

Projekt KLUB MALUCHA "WLEŃ” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Rynek Pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest  zwiększenie zatrudnienia wśród 60 rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 poprzez utworzenie klubu dziecięcego w gminie Wleń i sfinansowanie  kosztów opieki nad dziećmi w obszarze województwa dolnośląskiego w okresie od 01.11.2020 r. do 31.12.2022 r.

Dokumenty i aktualności

Dokumenty rekrutacyjne do projektu:

Regulamin projektu -REGULAMIN_aktualizacja

Załączniki do regulaminu:

1. Deklaracja projektowa -załącznik nr 1

2. Wzór zaświadczenia ZUS -załacznik nr 2

lub

3. Wzór zaświadczenia ZUS -załącznik nr 3

4. Karta informacyjna o dziecku -załącznik nr 4

5. Deklaracja powrotu na rynek pracy (dotyczy rodziców/opiekunów, którzy jeszcze nie wrócili na rynek pracy) -załącznik nr 5

Skontaktuj się z nami!
Jeżeli masz pytania, chcesz skorzystać z któregoś z naszych projektów lub potrzebujesz wsparcia. Napisz do nas.
Formularz kontaktowy
Przekaż 1,5% podatku.

Szanowni Państwo,
W związku z nadchodzącym okresem rozliczania zeznania podatkowego za 2022 r. prosimy o zwrócenie uwagi
na możliwość przekazania 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Fundacji "Jagniątków".

Partnerzy:

AriseHealth logoOE logo2020INC logoThe Paak logoToogether logoEphicient logo